6854  261  5  5

Pokračujeme v hodnotách, tentokrát odstraníme ceníky a zkusíme se zamyslet nad hodnotou dle svých měřítek. Nezapomeň, není to jen finanční věc, je potřeba lidem také sdělit, proč vidíš hodnotu jinak než oni ...

Můj Instagram: https://instagram.com/janhovad/

Individuální vedení: https://metalearning.cz

****************** PROJEKTY **********************

https://prectime.cz - Anglicky, německy či španělsky za 3 měsíce, online.

https://bettermind.cz - Techniky na zvládání stresu, úzkostí, depresí, online.

******** SPLIT bonusy v P2P ************

http://bit.ly/2E3EeWU - Mintos p2p investice 12+%

http://bit.ly/2Veexsp - Crowdestate 12 - 18 %

http://bit.ly/2JwOhHH - Grupeer 12 %

https://c.trackmytarget.com/crljur - Robocash 13%